ZARZĄD

 LUBELSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO

                                                RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                           PREZES

ppłk pil. mgr inż. Józef Mokijewski

                    WICEPREZES

gen. bryg. pil. dr inż. Ryszard Hać

                       SEKRETARZ

ppłk pil. mgr inż. Andrzej Sierpiński

            SKARBNIK

ppłk mgr inż. Zenon Lal

     CZŁONEK ZARZĄDU

ppłk pil. inż. Jan Ptasiński

Nasi członkowie ------>

Kliknij tu...

Przejdź do MENU