ROK

2021

Zdrowych i radosnych Świąt

Bożego Narodzenia, mile

spędzonych chwil w gronie rodzinnym

oraz szczęśliwego

Nowego Roku 2022

Składa Zarząd SSLWRP

22.12.2021

W dniu 22.12.2021 roku odszedł na wieczną służbę

nasz kolega:

                         ppłk mgr inż. Ryszard Walter.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 28.12.2021 (wtorek). Msza Św. zostanie odprawiona

  o godz. 12.00  w kościele p.w Św. Agnieszki na ul. Kalinowszczyzna

Życiorys...

Duszpasterstwo Środowisk Lotniczych - ŚWIDNIK

W 1920 roku, Najświętsza Maryja Panna Loretańska została ogłoszona przez papieża Benedykta XV

patronką podróżujących samolotami i odtąd lotnicy całego świata wzywają Ją jako swoją opiekunkę.

Dnia 10.12.2021 o godz. 17.00 w Święto Matki Bożej Loretańskiej odbędzie się uroczysta Msza Święta

za wszystkich lotników a zwłaszcza za tych co odeszli do "Niebieskiej Eskadry"....

11.11.2021

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 103 ROCZNICA

PROGRAM

OPIS

26-27.10.2021

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W LUBLINIE NA KUL

„Oblicza Służby: Weterani Współpraca cywilno-wojskowa”

PROGRAM

PROGRAM

OPIS

23-24.10.2021

Towarzystwa regionalne wobec problemów grobownictwa wojennego w Polsce i na Lubelszczyźnie

PROGRAM

9.10.2021

 Krzyż Świętego Jana Pawła II - został przyznany naszemu członkowi stowarzyszenia

mjr. nawig. Aleksandrowi Krawycińskiemu

2.04.2021

Pamięć Jana Pawła II po ustanowieniu w 2018r. Medalu św. Jana Pawła II i w 2019 roku medalu 100.Rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Inicjatywy te mają za zadanie uhonorować osoby fizyczne, instytucje oraz organizacje zaangażowane w upamiętnianie osoby Papieża Polaka oraz uznania dla wszystkich, którzy nie słowami,deklaracjami lecz czvnami i zaangażowaniem.

7.10.2021

 Lotnicze świadectwa pielgrzymek Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny

  gen. bryg. (R)  pil. dr inż.  Ryszarda Hacia - Profesora Lotniczej Akademii Wojskowej

Video

Zgodnie z wolą Papieża Jana Pawła II zabezpieczenie przelotów do miejsc spotkań z wiernymi na terenie Polski powierzono polskim lotnikom. Ze względu na rangę wizyt, dynamikę przemieszczania się,  organizacja przelotów Jana Pawła II wymagała skoordynowanych działań operacyjnych, logistycznych, zapewniających bezpieczeństwo oraz wysokiego profesjonalizmu załóg lotniczych.

PROGRAM

7.10.2021

 Uroczystości z okazji szóstej rocznicy utworzenia LITPOLUKRBRIG

INFO - OPIS

1.10.2021

Święto - 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga.

INFO - OPIS

25.09.2021

77 rocznica utworzenia 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty

PEŁNY OPIS

UROCZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE

19.09.2021

100

LAT

19 września 2021 - uroczyste obchody 100-lecia szkoły podstawowej w Woli Osowińskiej

Dedykacja

SSLWRP

17.09.2021

 Lubelskie obchody 82. rocznicy agresji Rosji sowieckiej na Polskę.

INFO

16.09.2021

 82 rocznica obrony Lublina przed Niemcami

INFORMACJE

WYSTAWA MALARSTWA - KRYSTYNA OPALIŃSKA

DOM ŻOŁNIERZA w LUBLINIE 9.09.2021 rok

INFORMACJA

Uroczystość "Zaślubin z Morzem" na Skwerze Portowym przy pomniku gen. Józefa Hallera w PUCKU...  27.08.2021 r.

PUCK 2021

Na brzegu odsłonięto i poświęcono pamiątkowy słup, na którym umieszczono wizerunek orła Jagiellonów, datę wydarzenia oraz napis: "Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z generałem Józefem Hallerem na czele objęło na wieczne posiadanie polskie morze.

Zaślubiny Polski z morzem w 1920:

 

10 lutego – Puck – gen. Józef Haller

My również wraz z wycieczką UM Lublin pod przewodnictwem mgr. Zdzisława Niedbały uczestniczyliśmy w tej pięknej uroczystości.

Lubelskie obchody 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej  (01.09.2021 r.)

INFO :

BYDGOSZCZ

INFO :

Święto lotników w Bydgoszczy - 28.08.2021 r.                         2 BAZA LOTNICZA

W tym dniu przedstawiciel naszego SSLWRP w Lublinie mjr. A. Krawyciński uczestniczył w Bydgoszczy we wspólnych obchodach naszego Święta Lotniczego. Uroczystość odbyła się na Osiedlu Błonie przy ul.Szybińskiej.

Lubelskie obchody 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskie (15.08.2021 r.)

INFO :

15.08.2021

Lubelskie obchody 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 SIERPNIA 2021 roku.

INFO :

100-lecia odbudowy Państwa Polskiego

Uroczystość z zachowaniem  ceremoniału wojskowego.

- Społeczny Komitet Budowy Pomnika Romana Dmowskiego w Lublinie

- Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej w Warszawie

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie

wraz z całym lubelskim Społecznym Komitetem obchodów ma zaszczyt zaprosić na okolicznościową uroczystość, która odbędzie się:

 23 czerwca 2021 r. w Lublinie.

FOTO

ALBUM

W dniu 16. 06.2021 o godzinie 18:00  w kościele Św. Józefa na Adampolu

zostanie odprawiona Msza  Święta za pilota plutonowego Stanisława Lisiaka zestrzelonego nad Słowacją w ostatnich dniach grudnia 1944. Był to wujek burmistrza Świdnika Stanisława Skroka. Z miejsca zestrzelenia będzie pobrana ziemia i w urnie pochowana pod płytą nagrobną przy pomniku Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Kazimierzówce.

KSL - Leszek Szczepaniak

 Informujemy wszystkich naszych członków SSLWRP, że w dniu (02.06.2021 r.)  zmarł

                           nasz były członek  płk dypl. pil. Ludwik Pawlik.

Przeżył 93 lata i odszedł do kolegów w "Błękitnej Eskadry". Uroczystość pogrzebowa świecka odbędzie się w Lublinie w kaplicy  cmentarnej przy ul. Lipowej (wejście od ul. Białej) w dniu 14.06.2021 r. o godz. 9.00.

Przewodniczący - ppłk pil. mgr inż. Józef Mokijewski

Wyświetl...

ALBUM

Uroczyste obchody Święta Muzeum MDLot w Pucku 16-18.07.2021 roku.

23.06.2021 r.

obchody

100 – lecia

odbudowy

Państwa Polskiego

Czytaj...

L

U

B

L

I

N

PIERWSZY LOT TECHNICZNY SAMOLOTU ANSALDO BALILLA A.1 WYPRODUKOWANEGO 100 LAT TEMU W LUBLINIE

19 czerwca 1921 rok

FOTO

ALBUM

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz umacniania etosu

oraz upowszechniania tradycji i historii Wojska Polskiego, działając na podstawie

Decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej

z organizacjami pozarządowymi / innymi partnerami społecznymi

(Dz.Urz.MON.2020.194)

19 Lubelska Brygada Zmechanizowana, reprezentowana przez Dowódcę Brygady

gen. bryg. Michała ROHDE

oraz

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wpisany do

KRS: 0000047114 reprezentowany przez Prezesa ppłk pil. mgr. Józefa MOKIJEWSKIEGO,

zawierają porozumienie następującej treści:

 

Pełna informacja powyżej. Kliknij na ikonie Info aby przejść do treści...

Obecna sytuacja na Świecie, jak i w Polsce związana z epdemią "Corona Virusa" COVID-19 powoduje w społeczeństwie wiele ograniczeń w zgromadzeniach, spotkaniach, konferencjach, strach przed zakażeniem, negatywne reakcje, trwogę itp. Wiele osób zamknęło się w sobie, nie realizuje swoich celów, spotkań rodzinnych. Prowadzi to do destrukcji życia, niekontorlowanych reakcji , nerwów czy też samotności. NIE ! - można zupełnie inaczej przetrzymać ten okres i w spokoju zrobić coś dla siebie i innych. Nasz kolega ze stowarzyszenia Aleksander przygotował w tym czasie kolekcję obrazów olejnych oraz wydał kilka publikacji książkowych. Spróbujcie też zagospodarować ten wolny czas na swój i innych pożytek, dać cząstkę swojego entuzjazmu i radość drugim.

Nie ma już w „Szkole Orląt” auli im. gen. bryg. pil. dr. Józefa Kowalskiego. Teraz chcą zabrać mieszkańcom Osiedla Dęblin-Lotnisko ulicę Jego imienia. Lubelski Urząd Wojewódzki wystąpił z pismem do Pani Burmistrz Miasta Dęblin informując, iż 1 grudnia 2020 r. otrzymał pismo z Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, w której wskazano, iż nazwa ulicy Generała pilota Józefa Kowalskiego w Dęblinie jest niezgodna z art., 1 ust. 1 o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 poz. 1103). Przepis ten obliguje Radę Miasta Dęblin do podjęcia uchwały zmieniającej nazwę ulicy Generała pilota Józefa Kowalskiego

OSTATNI LOT SAMOLOTU TS-11 ISKRA

09.12.2020 r. TS-11 Iskra odbył swój ostatni lot do historii. Na terenie lotniska 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie po raz ostatni wzbiła się w powietrze wykonując pożegnalny lot po kręgu nad lotniskiem. Dowódcą załogi był ppłk pil. Grzegorz Banaś, drugim pilotem ppłk pil. Marek Stechni. Tak uroczyście pożegnana „Iskra” została przekazana do Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie. Miejsce „Iskry” w szkoleniu podchorążych zajmie M-346 BIELIK. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych: generał broni pil. Jan Śliwka- I Zastępca DGRSZ, gen. dywizji pilot Jacek Pszczoła - Inspektor Sił Powietrznych, gen. bryg. pil. dr Krzysztof Cur - Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, piloci, instruktorzy oraz Dęblińscy Seniorzy Lotnictwa Wojskowego RP. Na zakończenie uroczystości Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz dokonał uroczystego przekazania samolotu TS-11 Iskra dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

ppłk pil.

    Wacław Derlukiewicz

Życiorys...

Pogrzeb - 28.06.2021 r.

UM Lublin- Wystawa i makieta samolotu na 100-lecie lotniczego Lublina - Pierwsze w Polsce Zakłady Lotnicze 1920 r.

19.06.1921 rok

Wizualizacja na starówce

Relacja w Panoramie Lubelskiej

Na foto stan obecny...

ZAPROSZENIE NA 100 ROCZNICĘ PIERWSZEGO W POLSCE STARTU SAMOLOTU Z LUBELSKICH ZAKŁADÓW

18 czerwca 2021 godz. 13.00

Lublin ul. Wrońska 2

PROMOCJA KSIĄŻKI - "LOTNICZY LUBLIN"

Po 3 latach mozolnej pracy została napisana książka o pierwszym w Polsce przemyśle lotniczym, który powstał na ziemi lubelskiej w latach 1919-1921. Książka posiada tytuł „Lotniczy Lublin” i sięga genezą tych ziem do XV wieku. Książka zostanie wydana w twardych okładkach, łączenie będzie szyto – klejone a  grubość grzbietu wynosi 55 mm. Format książki A-5 o łącznej ilości 580 stron kolorowych (290 kart). Posiada sporo archiwalnych dokumentów kolorowych otrzymanych z polskich, kanadyjskich, norweskich i amerykańskich archiwów. Materiałów  tych nie ma w internecie. Grafika fotek jest idealna bez śladów uszkodzeń. Książka w pierwszym wydaniu będzie limitowana i dlatego osoby chętne zakupu powinny zapisać się na listę i dokonać wpłaty w wysokości 100,00 zł.

Informacje są dostępne u Sekretarza Fundacji - tel. 792 439 579.  Zapraszamy do zakupu!

W rocznicę rekordowego przelotu pilota Tadeusza Góry, legendy awiacji, wieloletniego mieszkańca Świdnika, prezes spółki Port Lotniczy Lublin Andrzej Hawryluk zaprasza na wydarzenie zawieszenia kopii szybowca PWS-101, które odbędzie się 18 maja br. o godz. 12 w terminalu lotniska.

Na takim szybowcu Tadeusz Góra, 18 maja 1938 roku, przekroczył barierę 500 km w nieprzerwanym locie z Bezmiechowej do Małych Solecznik (dzisiejsza Litwa), za co otrzymał pierwszy w świecie Medal Lilienthala.

Model szybowca PWS-101 został zakupiony dzięki członkom Klubu Seniorów Lotnictwa w Świdniku, a wykonania podjęli się Krzysztof Komenda i Andrzej Lipiński.

 

Czytaj...

16.05.2021 - Uroczyste Obchody Święta Piłsudczyków w Lublinie

Reprezentował SSLWRP

st. chor. sztab. Zygmunt Simborski

Reprezentował SSLWRP

kpt. Andrzej Dziurkowski

Dla upamiętnienia zwycięstwa żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino, zdobyte 18 maja 1944

 

Dla upamiętnienia zwycięstwa żołnierzy 2 Korpusu Polskiego

w bitwie o Monte Cassino, zdobyte 18 maja 1944,

Fundacja Niepodległości ma honor poinformować

o uroczystości złożenia kwiatów i zniczy

przez przedstawicieli władz Województwa Lubelskiego, Miasta Lublin, Garnizonu Lublin oraz Służb Mundurowych,  Organizacji Kombatanckich

oraz Patriotyczno-Niepodległościowych i innych Instytucji przed pomnikiem

”Bohaterom Monte Cassino” w Lublinie  ---   we wtorek 18 maja 2021, o godz.12:00.

 

Uroczystość pod pomnikiem poprzedzi Msza św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, odprawiona o godz. 11:00

w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, przy Al. Kraśnickiej 76 w Lublinie (Poczekajka).

                                                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                 Maciej Szymczak

                                                                                                                  członek zarządu Fundacji Niepodległości

Czytaj...

Dnia 16 maja 2021 r. godz. 13.00 Msza Św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego

w 81. rocznicę likwidacji obozu jeńców wojennych w Ostaszkowie.

- Przed Mszą Św. 5-minutowe wprowadzenie historyczne.

- Po Mszy Św. indywidualne przejście na ul. Mickiewicza 36 przed wejście do VI Liceum Ogólnokształcącego, gdzie znajduje się tablica poświęcona przodownikowi Policji Państwowej z III Komisariatu w Lublinie Bolesławowi Rybczyńskiemu.

Organizatorzy:

Parafia pw. NSJ w Lublinie, Urząd Miasta Lublina, Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska.

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że po długim czasie obostrzeń rządowych związanych z Epidemią Wirusa w naszym kraju -  nadszedł właściwy czas naszego drugiego spotkania w tym roku, które odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek) 15.00.

Zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia do czynnego udziału oraz do podzielenia się swoimi wrażeniami.

 

                                                             Przewodniczący:  ppłk pil. mgr inż. Józef Mokijewski

Szanowny Panie Prezydencie,

 

24 kwietnia 2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym w dniu 8 maja. Święto to ustanowione zostało – jak głosi ustawa – „w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”.

Z tej okazji przedstawiciele władz Województwa Lubelskiego, Miasta Lublin, Organizacji Kombatanckich oraz Patriotyczno-Niepodległościowych, Służb Mundurowych i innych Instytucji wezmą udział w uroczystej Mszy św., która zostanie odprawiona o godz. 10.00. w Kościele pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Krakowskie Przedmieście 44 w Lublinie (kościół oo. Kapucynów). Następnie o godz. 11.15 rozpocznie się część oficjalna na Placu Litewskim – apel oraz złożenie kwiatów przy Pomniku Nieznanego Żołnierza.

Sekretariat Kancelarii Marszałka

INFORMACJA

Informujemy, że w Fundacja Lotniczy Lublin jest już w posiadaniu kolejnego modelu samolotu, jakim jest RWD-14 CZAPLA. Obecnie odbywa się generalny remont hangarów, który zakończony będzie w tym roku. Więcej informacji na ten temat na stronie Fundacji. Zapraszamy do śledzenia informacji na bieżąco.

Fundacja wydała z tej okazji 2 pozycje książkowe, związane z tym samolotem oraz jedną płytę DVD.

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Składa wszystkim:

 

   Przewodniczący

 Józef Mokijewski

Życzenia od  Głównego Zarządu:

Treść życzeń --->

MINI GALERIA - WERNISAŻ w Lubelskim ODDZIALE SSLWRP

i wiele innych obrazów...

Malował: mjr. rez. Aleksander Krawyciński

List do mieszkańców Dęblina i wszystkich, którzy czują się związani ze Szkołą Orląt i jej komendantem, gen. pil. Józefem Kowalskim.

Mieszkańcy osiedla w Dęblinie zbierają podpisy za pozostawieniem nazwy ulicy gen. pil. Józefa Kowalskiego.  Prosimy, napiszcie Państwo swoją opinię.

Burmistrz Miasta Dęblin.

SPOŁECZEŃSTWO DĘBLINA WYGRAŁO!!!

SSLWRP

ROK

2020

Zdrowych i radosnych Świąt mile

spędzonych w gronie rodzinnym

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2021

Składa Zarząd SSLWRP