PRODUKCJA SAMOLOTÓW W LUBLINIE 1920 - 1939 rok

Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie

Przejdź do MENU

Informacje zawarte są w plikach .PDF - Należy kliknąć na nazwie samolotu i opis wyświetli się w osobnym oknie.

SAMOLOTY WOJSKOWE

SAMOLOTY CYWILNE

PROJEKTY NIE ZREALIZOWANE

* Lublin R-XIV

* Lublin R-XVIa2