GENEZA POWSTANIA FIRMY E. PLAGE i T. LAŚKIEWICZ

1. Krótki rys historyczny

Zakłady Mechaniczne - Geneza

Firmy w latach 1860 -1935

Rys historyczny dzielnicy

Bronowice (1342 -1916)

Zakłady Mechaniczne  E. Plage

 i T. Laśkiewicza w Lublinie

Historia Szkoły Pilotów

w Świdniku (1937-1939)

Emil

Plage

Kazimierz

Arkuszewski

Jerzy

Rudlicki

4. Upadek Firmy Lotniczej

Witold

Rumbowicz

Adam

Włyński

Jerzy

Teisseyre

  Ostatni

właściciel

Stanisław

Cywiński

Adam

Uszacki

Jerzy

Dąbrowski

2. Właściciele Firmy