Page 1 - Samolot Pościgowy Ansaldo A-1 (pełna wersja)
P. 1

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH
         PŁATOWIEC POŚCIGOWY

            TYPU A.1. BALILLA

                  WARSZAWA - 1920

              GŁÓWNA KSIĘGARNIA WOJSKOWA
   1   2   3   4   5   6