Page 1 - Samolot Potez XXV
P. 1

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH DEP. AERONAUTYKI

      INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH LOTNICTWA

                WYDAWNICTWO Nr. 65
             S A M O L O T

         POTEZ XXV A i B                       2

                                2
                  WARSZAWA
                     1 9 3 0
   1   2   3   4   5   6