Page 1 - Instrukcja obsługi samolotu Czapla (1939)
P. 1

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH
              DOWÓDZTWO LOTNICTWA
                 Nr 2800 --- 29/Lotn.

             INSTRUKCJA
           obsługi samolotu
                CZAPLA
                 WARSZAWA
                    1 9 3 9
   1   2   3   4   5   6